Obieg pieniadza

1
22
Rate this post

Ruch pieniądza związany z wymianą towarów, usług i z wszelkiego rodzaju innymi płatnościami o najróżnorodniejszym charakterze ekonomicznym, inaczej mówiąc ? ruch pieniądza związany z realizacją funkcji środka cyrkulacji i środka płatniczego (pieniądz). W zależności od materiału pieniężnego znajdującego się w cyrkulacji rozróżnia się obieg kruszcowy, obieg banknotów wymienialnych na kruszce i obieg pieniądza papierowego, niewymienialnego na kruszec. We wszystkich współczesnych krajach rozwiniętych gospodarczo ? zarówno socjalistycznych, jak i kapitalistycznych ? występuje obieg pieniądza papierowego. Niezależnie od tego, jaki rodzaj pieniądza znajduje się w obiegu, spotykamy się także z regulowaniem płatności przy pomocy surogatów pieniądza, którymi są weksle, czeki, przekazy i innego rodzaju dokumenty, przyjmowane wzajemnie przez uczestników gospodarki pieniężnej w roli środków zapłaty. Na tym tle ? zwłaszcza u przedstawicieli burżuazyjnej nauki ekonomii politycznej ? spotykamy się z rozszerzaniem pojęcia pieniądza również na te surogaty, traktowane jako jednolita kategoria ekonomiczna wraz z papierowymi znakami wartości. Dotyczy to szczególnie tzw. pieniądza bankowego, tzn. zapisów w księgowości banków, reprezentujących depozyty pieniężne, należące do ich klientów. Przenoszenie tych depozytów z jednego rachunku na drugi jest bardzo rozpowszechnioną formą regulowania płatności, co stanowi podstawę zaliczania tych operacji do obiegu pieniądza.

1 KOMENTARZ

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.