Obejscie regulacji prawnych

0
18
Rate this post

Proces wprowadzania innowacji finansowych, w kształcie jaki dotąd przedstawialiśmy, jest bardzo zbliżony do innowacji w innych sektorach gospodarczych: pojawia się jako reakcja na zmiany warunków popytu i podaży. Ponieważ jednak przemysł bankowy jest poddany o wiele bardziej rygorystycznej kontroli niż inne gałęzie przemysłowe, regulacje rządowe stanowią dla niego znacznie silniejszy bodziec do wprowadzania innowacji. Narzucane instytucjom finansowym restrykcje motywują firmy do poszukiwania sposobów omijania regulacji, ograniczających ich możliwości pozyskiwania dochodów. Edward Kane opisuje ten proces jako ?wyszukiwanie luk”. Z ekonomicznej analizy innowacji wynika, że jeśli otoczenie ekonomiczne ulega zmianie, w wyniku której nasilają się prawne ograniczenia działalności firm uniemożliwiające im zdobywanie wysokich zysków, firmy rozpoczną wprowadzanie innowacji i sposobów obejścia tych ograniczeń. Ponieważ bankowość to jeden z najściślej regulowanych sektorów przemysłowych w Stanach Zjednoczonych, zaangażowanie banków w wyszukiwanie luk było bardzo prawdopodobne. Wzrost inflacji i stóp procentowych w latach 1960?1980 sprawił, że ograniczenia prawne narzucone na przemysł bankowy stały się jeszcze silniej odczuwalne. W tych warunkach w bankowości można było oczekiwać gwałtownego rozwoju innowacji finansowych, który rzeczywiście nastąpił.