Normalny dzien w BOP

0
18
Rate this post

Jakkolwiek odpowiedzialność za politykę walutową Stanów Zjednoczonych spoczywa przede wszystkim na Ministerstwie Skarbu, decyzje o interwencji na rynku walutowym podejmowane są wspólnie przez Ministerstwo Skarbu oraz Rezerwę Federalną, reprezentowaną przez FOMC (Federalny Komitet ds. Otwartego Rynku). Prowadzeniem operacji związanych z interwencjami na rynku walutowym zajmuje się biuro operacji walutowych nowojorskiego banku Rezerwy Federalnej, które znajduje się tuż obok biura otwartego rynku. Szefem biura operacji walutowych nowojorskiej Fed jest Dino Kos, który nadzoruje maklerów i analityków, śledzących wszelkie zmiany na rynku walutowym. Każdego ranka o godzinie 7.30 jeden z maklerów wchodzących w skład personelu Kosa, obecny w Fed od świtu, konsultuje telefonicznie z przedstawicielami Ministerstwa Skarbu i aktualizuje dane o całonocnej działalności zagranicznych rynków walutowych i finansowych. Nieco później, około 9.30, Kos i jego współpracownicy spotykają się na telekonferencji z urzędnikami wyższego szczebla Rady Gubernatorów Rezerwy Federalnej w Waszyngtonie. Po południu, około 14.30 odbywa się następna telekonferencja, w której uczestniczą przedstawiciele zarówno Rady, jak i Skarbu. Mimo że to Ministerstwu Skarbu prawo przyznaje wiodącą rolę w wyznaczaniu polityki walutowej, zawsze dąży ono do wypracowania wspólnego stanowiska dla każdej ze stron: Ministerstwa, Rady Gubernatorów oraz nowojorskiego banku Rezerwy Federalnej.