Nowe trendy

0
15
Rate this post

Tradycyjnie, kontrole bankowe przeprowadzane na miejscu koncentrowały się przede wszystkim na ocenie jakości bilansu bankowego w wybranym momencie oraz sprawdzeniu zgodności z wymogami kapitałowymi i restrykcjami nakładanymi na portfel aktywów. Jakkolwiek podejście tradycyjne jest bardzo ważne dla ograniczenia podejmowania przez banki nadmiernego ryzyka, to we współczesnym świecie, w którym innowacje finansowe wykreowały nowe rynki i instrumenty umożliwiające bankom i ich pracownikom szybkie i łatwe zawieranie ogromnych transakcji, podejście to przestało być uważane za wystarczające. W nowym otoczeniu finansowym bank, który wydaje się zupełnie stabilny w danym momencie, może niezwykle szybko utracić wypłacalność wskutek ogromnych strat transakcyjnych -jak tego sugestywnie dowodzi upadek banku Barings w 1995 r.. Kontrola skoncentrowana wyłącznie na statycznej pozycji banku może okazać się bardzo mało skutecznym sposobem stwierdzenia, czy bank w najbliższej przyszłości rzeczywiście nie podejmie nadmiernego ryzyka.