Tekst na etykiecie

0
17
Rate this post

Etykieta jest to oznaczenie danego produktu, opis który odróżnia dany produkt od innych. Oprócz pewnych symboli, niezwykle istotny jest krój pisma na etykiecie. Istnieje wielka różnorodność pism. Przy opracowaniu odmian pisma w zasadzie istotne jest spojrzenie wykonawcy, chociaż dokładność mechaniczna jest potrzebna dla wyprowadzenia zasadniczych form liter.

Wysokość i szerokość liter powinna zostać dobrana odpowiednio w napisie i musi harmonizować z wielkością płaszczyzny tła. Wydłużone pismo nadaje się na przykład do dłuższych wierszy tekstu. Szerokie pisma najlepiej sprawdzają się w krótkich tekstach, szczególnie o charakterze informacyjnym, lub ostrzegawczym. Niezbędnym warunkiem czytelności pisma jest, prosta forma liter, a także zachowanie stosowanych proporcji opartych na piśmie klasycznym, które z uwagi na swoją przejrzystość i estetykę jest niezawodne. Istnieje ogromna różnorodność form liter.

Na przykład pismo wydłużone. Używane jest ono często na tablicach informacyjnych, szyldach, plakatach, ze względu na formę liter umożliwiającą umieszczenie większej ilości znaków w stosunkowo małej powierzchni tła. Alfabet majuskułowy stanowi typowy przykład pisma użytkowego. Pismo blokowe cechuje się wielką zwartością poszczególnych elementów liter. Odstępy miedzy literami są zazwyczaj niewielkie. Tekst na etykiecie w układzie rytmicznym musi być jednakowych wymiarów, zaś jego poszczególne grupy powinny zajmować jednakowe położenie względem siebie.

W układzie asymetrycznym z kolei odstępuje się od środkowej osi symetrii płaszczyzn, zaś szeregi tekstu mogą zostać pogrupowanie dowolnie, jednakże z zachowaniem równowagi całości. Ilość tekstu która znajduje się po jednej stronie płaszczyzny musi odpowiadać ilości tekstu po drugiej stronie. Układy asymetryczne cechują się efektywnością, lecz w celu uzyskania wrażenia porządku, poprawności w zachowaniu równowagi i dobrej czytelności napisów wymagają one pomysłowości oraz wyczucia estetyki.

Rozmieszczenie i układ tekstu odgrywają ważną rolę w estetycznym wyglądzie całości napisu. Jeżeli chcemy umieścić jak najwięcej etykiet na produktach, powinniśmy się zastanowić nad skorzystaniem w etykieciarki. Etykieciarka jest wyposażona w zwój na którym znajdują się pojedyncze etykiety, które można umieszczać na produkcie. Dzięki temu produkty są bardzo dobrze oznakowane i mogą zostać przeznaczone do sprzedaży.