Przywiązanie klienta do marki

0
14
Business work concept Planning, Teamwork for Success organization. Selective focus and soft flare filter.
Rate this post

Przywiązanie konsumentów do marki, tworzy się z wielu różnych powodów. Jednym z oczywistych pożytków uzyskiwanych przez konsumenta, który przy wyborze kieruje się po prostu nazwą marki, jest zdecydowane uproszczenie procesu wyboru. Współczesny konsument, który prawie w każdej kategorii produktów dostaje do wyboru ogromną liczbę alternatyw, staje przed niewykonalnym w sensie poznawczym zadaniem. Jego możliwości poznawcze są zbyt ograniczone, by dokonał w tej sytuacji pełnego porównania wchodzących w grę alternatyw. Przywiązanie do marki jest z tej perspektywy ogromnie cennym dla konsumenta uproszeniem zadania. Zamiast rozważać dziesiątki alternatyw wystarczy od razu wyszukać te, której nazwa jest mu znana. W ten sposób jego zadanie staje się nie tylko wykonalne, ale także łatwe. Zidentyfikowanie nazwy znanej marki nie wymaga przecież ani długiego czasu, ani wysiłku.

Jednym z ważnych powodów posługiwania się przez konsumenta strategią znanej marki jest więc niechęć do wkładania dużego wysiłku w decyzje o zakupie. Dzieje się tak przypuszczalnie przede wszystkim przy zakupach mało angażujących konsumenta (np. przy zakupie produktów o niskim poziomie ryzyka finansowego). Konsument nie poszukuje na ogół alternatywy najlepszej, zadawala się raczej alternatywą satysfakcjonującą, do czego prowadzi go chęć redukcji nadmiernego wysiłku. Innym ważnym pożytkiem kierowania się strategią lojalności klienta do marki jest redukcji ryzyka, jakie konsument zwykle odczuwa przy dokonywaniu zakupu. Istotnie, przy wielu zakupach konsument pozostaje niepewny w takich sprawach, jak jakość nabywanego produktu albo czy nie trafi na wadliwy egzemplarz i tak dalej. Kupujący samochód może na przykład zadawać sobie pytanie:, „Jeśli kupię ten samochód, to czy będzie on niezawodny”. W przeciwieństwie do motywacji redukowania nadmiernego wysiłku, która jest charakterystyczna dla zakupów o niskim poziomie ryzyka finansowego, w tym wypadku chodzi o zakupy mocno angażujące kupującego. Firmy prowadzą wiele badań by wykorzystać lojalność klienta do marki celem zwiększenia sprzedaży i udziału w rynku.