Nowozelandzki eksperyment

1
17
Rate this post

Aż do 1995 r. Nowa Zelandia stosowała konwencjonalne metody regulacji bankowych, oparte na sprawowanej przez bank centralny kontroli przestrzegania przez banki wymogów kapitałowych, ograniczeń portfolio aktywów oraz adekwatnych procedur zarządzania. Z początkiem 1996 r. system ten został zarzucony na rzecz nowego systemu, opartego o wymóg jawności i wykorzystującego do regulowania zachowań banków mechanizmy rynkowe. W ramach nowego systemu każdy bank w Nowej Zelandii jest obowiązany sporządzać wszechstronny, kwartalny raport finansowy, zawierający informacje na temat jakości aktywów bankowych, działalności kredytowej banku oraz pozycji zajmowanej przez bank na listach ratingowych sporządzanych przez prywatne firmy ratingowe. Sprawozdania te dwa razy do roku podlegają audytowi. Banki przedstawiają je nie tylko do wiadomości banku centralnego, który poddaje je analizie, lecz również do wiadomości publicznej, udostępniając we wszystkich oddziałach bankowych dwustronicowe streszczenie sprawozdania. Poza tym, zarząd banku ma obowiązek zatwierdzania sprawozdań i składania publicznych oświadczeń o adekwatności i właściwym stosowaniu systemów zarządzania ryzykiem w banku.

1 KOMENTARZ

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.